Cursussen SWV Driegang

Wat leuk dat je aanwezig bent geweest bij een van de onderstaande cursussen. Op de onderstaande pagina’s vind je alle gebruikte links, de geraadpleegde literatuur, overige bronnen en eventuele video’s die je verder op weg kunnen helpen. Heb je nog vragen? Geen probleem! Stuur een mail naar info@mennokolk.nl! 23 September 2023 Mediawijsheid; kinderen leren mediawijze keuzes te maken. Klik hier voor de website 26 Oktober 2023 Effectieve digitale tools. Klik hier voor de website 16 November 2023 Spelend leren met LEGO. Klik voor de website. 18 Januari 2024 Leren programmeren in een kwartier. Klik voor de website. 8 Februari 2024 Inspiratiesessie wetenschap en techniek. Klik voor de website.

Lees verder

Onderwijs op afstand – Laat leerlingen leren

Met het onderwijs op afstand is het belangrijk om de kwaliteit van je lessen te waarborgen. Een goed kwalitatieve instructie voorziet namelijk in audiovisuele ondersteuning en daarbij zorgt de leerkracht voor een gedoseerde belasting van het werkgeheugen. Het is dus belangrijk leerlingen goed te begeleiden in hun denkproces. In deze post lees je welke tools jij kunt gebruiken in de verschillende fases van je instructie. Ik licht in twee delen toe wat je kunt doen om goed onderwijs op afstand te kunnen bieden. In deel A worden de praktische voorwaarden besproken om tot leren te kunnen komen, dus eigenlijk je online klassenmanagement. In deel B lees je over welke online tools je kunt gebruiken in de verschillende fases van jouw instructie. A. De voorwaarden Om goed onderwijs op afstand te kunnen bieden heb je contact met de leerlingen nodig, moet […]

Lees verder

Digitale tools en gegevensverwerking

Gebruik uitsluitend tools van partijen waarmee jouw stichting of school een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Dit is de belangrijkste boodschap van deze post, want weten jullie wat jullie verwerkers met de verzamelde gegevens doen, wanneer ze verwijderd worden én of ze doorverkocht mogen worden? Dit lijkt bij enkele platforms nog niet helder te zijn. Zorg dat jullie als bestuur, school, directie én leerkracht altijd een antwoord klaar hebben over de gegevensverwerking van jouw leerlingen.    Als school mag je vanuit de AVG gebruik maken van middelen die noodzakelijk zijn om het onderwijs vorm te kunnen geven. Het is dan wel vereist dat je afspraken maakt over hoe omgegaan wordt met de verzamelde gegevens. Hierover hebben partijen die betrokken zijn bij het onderwijs afspraken gemaakt, die te lezen zijn op privacyconventant.nl. Ook hebben deze partijen een model verwerkersovereenkomst gemaakt die zij gebruiken. […]

Lees verder

Van beheersing naar impact!

Voor sommige leerkrachten is de inzet van digitale devices een uitdaging en hierdoor worden de middelen dan vaak onvoldoende of niet ingezet. Dat is uiteraard zonde, want daarvoor schaft de school geen digitaal leermateriaal aan én bovenal levert deze inzet niet de leerresultaten die je wilt. In deze korte blog lees je over de fases van goed klassenmanagement en hoe je van de beheersingsfase naar de impactfase komt.   Onderzoek van de Universiteit Utrecht beschrijft drie verschillende fases van klassenmanagement (lees meer). De overlevingsfase spreekt voor zich. De leerkracht wordt overvallen door allerlei problemen die angst voor de inzet van digitale leermiddelen als gevolg kan hebben. Voor de stap naar de volgende fase is begeleiding en coaching nodig. In de beheersingsfase zitten leerkrachten die oplossingen weten te vinden voor problemen waar zij tegenaan lopen en zij proberen hiervoor verschillende strategieën […]

Lees verder

Onderwijsvernieuwingen en technologie

Welke keuzes worden gemaakt als het gaat over onderwijsvernieuwing en de rol van ICT in deze vernieuwingen? Op onder andere deze vraag geeft de publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met ICT’ van Kenniset antwoord. Daar waar onze leerlingen thuis gebruik maken van smart speakers en smart watches worstelen scholen vaak nog met het aantal beschikbare devices, de kwaliteit van de webbased software of juist met het klassenmanagement dat achter de inzet van devices schuilgaat.    In deze publicatie komen verschillende experts aan het woord in interviews, maar daarnaast werpt de auteur juist ook een blik op verschillende keuzes die scholen maken in hun onderwijsontwikkelingen en welke keuzes er juist te maken zijn. Daarbij onderscheidt hij verschillende domeinen waarin keuzes ten aanzien van onderwijsvernieuwing ingedeeld kunnen worden, namelijk: authentiek leren, flexibel leren, inzicht in leren en het analyseren van resultaten en in de inzet […]

Lees verder

Novel Engineering – Techniek & verhalen

De waanzinnige boomhut… Op welke school wordt het boek niet verslonden? In het boek komen de twee vrienden Terry en Andy geregeld voor problemen te staan. En deze problemen weten ze altijd wel op een enorm inventieve manier op te lossen. Maar het wordt nog leuker als kinderen zelf aan de slag kunnen met het bouwen van een oplossing! Door gebruik te maken van het idee van novel engineering, worden kinderen uitgedaagd om voor betekenisvolle problemen een (technische) oplossing te bedenken. De opdracht/de les komt echt tot leven door met zijn allen het probleem te bespreken, aan verschillende oplossingen te werken en om de verschillende oplossingen en processen na te bespreken.   Wat is novel engineering en waar komt het vandaan? Novel Engineering is een vakoverstijgende lesvorm die ik tegengekomen ben op de TUFTS University in Boston. Tijdens deze lessen […]

Lees verder

LEGO Education Symposium Boston 2018

LEGO Education Symposium 2018 Wauw, wat een inspirerende week heb ik er op zitten! Van 4 juni tot en met 8 juni mocht ik aanwezig zijn bij het LEGO Education symposium, dat samenviel met het Tufts STEM education conference op de Tufts University campus. Leraren en andere prijswinnaars uit in totaal 30 verschillende landen waren aanwezig op dit congres om te leren van en met elkaar. Ik mocht via Heutink naar Boston, vanwege het winnen van de LEGO Education teacher award. In deze wedstrijd heb ik laten zien hoe ik LEGO op een laagdrempelige én betekenisvolle manier in kan zetten tijdens mijn lessen en hoe ik anderen probeer te inspireren dit ook te doen. De video waarmee ik deze wedstrijd gewonnen heb vind je via bit.ly/legoteacher. Tijdens deze drie dagen heb ik veel inspiratie en nieuwe kennis kunnen halen uit […]

Lees verder

Sociaal emotioneel leren met technologie

  Het sociaal emotioneel leren van en met technologie Om succesvol te zijn in de huidige maatschappij en de maatschappij van de toekomst, is de ontwikkeling van 21e eeuws vaardigheden van groot belang. De vraag is nu hoe je deze 21e eeuws vaardigheden in de praktijk vorm kunt geven. Het World Economic Forum onderzocht samen met de Boston Consultancy Group de kansen, struikelblokken en de voorwaarden voor het aanleren van sociaal emotionele vaardigheden. Hiervoor is onderzoek gedaan in verschillende landen onder een groep van 2000 leerkrachten, ouders en ed-tech experts.   Waarom ik nu over dit stuk schrijf? Het model met betrekking tot 21e eeuws vaardigheden dat gehanteerd wordt in dit onderzoek integreert karaktereigenschappen in het leerproces. Deze aanvulling met karaktereigenschappen maakt het 21e eeuws leren nog completer en het sluit beter aan op mijn beeld van de rol van het onderwijs. […]

Lees verder

Privacy en informatiebeveiliging

Regel je informatie- en privacybeleid goed en op tijd. Dat is de boodschap die ik nu veel om mij heen hoor. Gelukkig zijn wij al een tijdje bezig met dit onderwerp en hebben wij ook echte stappen gemaakt. Maar waar gaat het eigenlijk over? Wat houdt de wet in en wat moet je allemaal regelen? Partijen In het onderwijs heb je te maken met drie verschillende partijen die omgaan met persoonsgegevens: de school(de verwerkersverantwoordelijke), de ouders en hun kinderen (de betrokkenen) en uitgeverijen en leveranciers (de verwerkers van persoonsgegevens). Waarom? Als school verwerk je veel persoonsgegevens. Je kunt denken aan onder andere de gegevens die je opvraagt bij de inschrijving, de gegevens die jij als leerkracht invoert in het leerlingadministratiesysteem en de gegevens die verwerkt worden door uitgeverijen van de educatieve leermiddelen. Met al deze gegevens dient zorgvuldig omgegaan te […]

Lees verder

Leestip: Werken met user stories in het onderwijs

Via Kennisnet lees ik over de inzet van userstories. Zelf werk ik met een model waarin ik het onderwijskundige doel van de applicatie of de hardware voorop stel. Vervolgens kijk je naar de realiteit en destilleer je welke middelen, vaardigheden en eventueel stakeholders daarvoor nodig zijn. Uiteraard dient aan het eind van de periode gekeken te worden naar het behalen van de doelen. Met dit model zorg ik voor beweging in de ontwikkelende school en door dit continue terug te laten komen zorg ik voor de borging van de onderwijskundige inzet van ICT op de basisschool. Kennisnet beschrijft in dit stuk een mooi alternatief voor dit model. Dit stuk gaat over het model van User stories (gebruikelijk in software- en productontwikkeling) in het onderwijs. De userstories richten zich op de verschillende rollen van de school. Bijvoorbeeld: wat wil de leerling? […]

Lees verder