Sociaal emotioneel leren met technologie

  Het sociaal emotioneel leren van en met technologie Om succesvol te zijn in de huidige maatschappij en de maatschappij van de toekomst, is de ontwikkeling van 21e eeuws vaardigheden van groot belang. De vraag is nu hoe je deze 21e eeuws vaardigheden in de praktijk vorm kunt geven. Het World Economic Forum onderzocht samen met de Boston Consultancy Group de kansen, struikelblokken en de voorwaarden voor het aanleren van sociaal emotionele vaardigheden. Hiervoor is onderzoek gedaan in verschillende landen onder een groep van 2000 leerkrachten, ouders en ed-tech experts.   Waarom ik nu over dit stuk schrijf? Het model met betrekking tot 21e eeuws vaardigheden dat gehanteerd wordt in dit onderzoek integreert karaktereigenschappen in het leerproces. Deze aanvulling met karaktereigenschappen maakt het 21e eeuws leren nog completer en het sluit beter aan op mijn beeld van de rol van het onderwijs. […]

Lees verder