Leren met ICT

Op welke manier gebruik je ICT in jouw lessen om de doelstellingen te behalen? Het gebruik van ICT in het onderwijs kan van grote waarde zijn, maar daarvoor is wel een doordachte houding ten opzichte van digitale leermiddelen nodig. In de training ‘Klassenmanagement en ICT” ga ik in op de organisatie van ICT in de klas en in de les, maar in deze training ‘Leren met ICT’ bekijken wij het grotere plaatje.

 

Met behulp van verschillende modellen ten aanzien van planmatig werken, stel ik aan het begin van elk jaar een schooljaarplan op. Wat wil ik bereiken met welke groep binnen de school? Zijn daarvoor vaardigheden nodig? Moeten wij daar scholingsmomenten voor regelen en beschikken wij over deze expertise? De twee belangrijkste groepen zijn de leerlingen en de leerkrachten. Wij willen dat de leerkrachten de leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden aanleren. Hiervoor zijn middelen en vaardigheden nodig bij de leerkrachten.

In het model dat ik gebruik, begin ik bij de ‘eindgebruiker’ en ik kijk vervolgens naar het onderwijsinhoudelijke doel dat ik de leerlingen aan wil leren en wat ik daarvoor nodig heb aan kennis, vaardigheden, materialen en eventueel wel stakeholders. Door dit met een schema in kaart te brengen ontstaat er een plan en dit plan staat weer centraal in de ontwikkeling op schoolniveau.

Deze training gaat over het continueren van het leren met ICT in de school.