Volgens welke manier leert een leerling het beste, wat heeft de leerling nodig en welke middelen zijn daarvoor nodig?  Zo zijn er talloze keuzes te maken, maar hoe en wanneer maak je de juiste keuze voor de materialen of verschillende didactische modellen? Vanuit mijn ervaring en enthousiasme voor onderwijs met ICT streef ik er naar om alle leerlingen motiverend, zinvol en betekenisvol onderwijs te bieden. Een online tool kan bijvoorbeeld enorm effectief zijn, maar daarvoor moeten we leerresultaten wel goed analyseren.

Goed onderwijs daagt in mijn ogen kinderen uit om te durven dromen, te ondernemen en om nieuwsgierig te zijn en blijven. Ik daag kinderen uit om ondernemerschap te tonen, zelf te leren plannen, te leren, te leren samenwerken, te presenteren op een activerende manier en te leren reflecteren. Als een kind met een vraagstelling zit, daag ik het kind uit om zelf tot het antwoord te komen. Samen vraagstukken bedenken, deze te benaderen en deze proberen te beantwoorden, maakt het leren voor veel kinderen uitdagend. De nieuwsgierigheid en de kennisdrift van de kinderen is een grote drijfveer voor mij.