Waarom

Op welke manier kan een leerling het beste zich de leerstof eigen maken, wat heeft de leerling daarvoor aan vaardigheden en kennis nodig en welke middelen zijn daarvoor nodig?  Zo zijn er talloze keuzes te maken, maar hoe en wanneer maak je de juiste keuze voor de materialen of verschillende didactische modellen? Het leren met technologische oplossingen (hardware en software) biedt ons daarin heel veel mogelijkheden. Het is de uitdaging van het onderwijs te kiezen voor de juiste leermiddelen, zodat de leerling en het onderwijsleerproces zo goed mogelijk ondersteund wordt.

Vanuit mijn ervaring en enthousiasme voor onderwijs met ICT streef ik er naar om alle leerlingen motiverend, zinvol en betekenisvol onderwijs te bieden. Een online tool kan bijvoorbeeld enorm effectief zijn, maar daarvoor moeten we leerresultaten wel goed analyseren. Met deze analyse van de leerresultaten kunnen we doordachte en weloverwogen keuzes maken om iedere leerling stappen verder te helpen.