Maak een stopmotion video met een Ipad en Lego LearntoLearn!

Leren met ICT

Er is zoveel mogelijk met de digitale leermiddelen en de ontwikkelingen gaan in hoog tempo door. Er komen steeds meer digitale leermiddelen de klas in, maar welke keuzes worden gemaakt? Als leerkracht en bovenschools OICT-er ben ik dagelijks bezig om de mogelijkheden van digitale en technische leermiddelen optimaal en onderwijskundig te benutten.

Vanuit Menno Kolk – training en advies adviseer ik over het maken van de juiste keuzes over de aanschaf, de implementatie en de inzet van digitale leermiddelen. Tevens bied ik trainingen op maat aan die de leerkracht verder helpen in de dagelijkse praktijk.

In mijn dagelijks lesgeven maak ik veel gebruik van digitale leermiddelen. Op CBS de Flambouw, waar ik werkzaam ben, beschikken wij over een uitgebreid en zorgvuldig samengesteld leerlab. Dit leerlab richt zich op vaardigheden als samenwerken, samen denken en communiceren, problemen oplossen en uit een groot deel programmeren. Zo kunnen de kinderen op school aan de slag met de Lego leerlijn en kunnen leerlingen gebruik maken van materialen als de Cubetto, B-Bot, Lego WeDo2.0, Lego Mindstorms en Ozobots. Vanuit mijn praktijkervaringen met onder andere deze materialen, kan ik u helpen om het leren met ICT, het maken met ICT en het ervaren met ICT vorm te geven in uw onderwijs!

Laatste berichten

Onderwijsvernieuwingen en technologie

Welke keuzes worden gemaakt als het gaat over onderwijsvernieuwing en de rol van ICT in deze vernieuwingen? Op onder andere deze vraag geeft de publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met ICT’ van Kenniset antwoord. Daar waar onze leerlingen thuis gebruik maken van smart speakers en smart watches worstelen scholen vaak nog met het aantal beschikbare devices, de kwaliteit van de webbased software of juist met het klassenmanagement dat achter de inzet van devices schuilgaat.    In deze publicatie komen verschillende experts aan het woord in interviews, maar daarnaast werpt de auteur juist ook een blik op verschillende keuzes die scholen maken in hun onderwijsontwikkelingen en welke keuzes er juist te maken zijn. Daarbij onderscheidt hij verschillende domeinen waarin keuzes ten aanzien van onderwijsvernieuwing ingedeeld kunnen worden, namelijk: authentiek leren, flexibel leren, inzicht in leren en het analyseren van resultaten en in de inzet […]

Lees verder