Maak een stopmotion video met een Ipad en Lego LearntoLearn!

Leren met ICT

Er is zoveel mogelijk met de digitale leermiddelen en de ontwikkelingen gaan in hoog tempo door. Er komen steeds meer digitale leermiddelen de klas in, maar welke keuzes worden gemaakt? Als leerkracht en bovenschools OICT-er ben ik dagelijks bezig om de mogelijkheden van digitale en technische leermiddelen optimaal en onderwijskundig te benutten.

Vanuit Menno Kolk – training en advies adviseer ik over het maken van de juiste keuzes over de aanschaf, de implementatie en de inzet van digitale leermiddelen. Tevens bied ik trainingen op maat aan die de leerkracht verder helpen in de dagelijkse praktijk.

In mijn dagelijks lesgeven maak ik veel gebruik van digitale leermiddelen. Op CBS de Flambouw, waar ik werkzaam ben, beschikken wij over een uitgebreid en zorgvuldig samengesteld leerlab. Dit leerlab richt zich op vaardigheden als samenwerken, samen denken en communiceren, problemen oplossen en uit een groot deel programmeren. Zo kunnen de kinderen op school aan de slag met de Lego leerlijn en kunnen leerlingen gebruik maken van materialen als de Cubetto, B-Bot, Lego WeDo2.0, Lego Mindstorms en Ozobots. Vanuit mijn praktijkervaringen met onder andere deze materialen, kan ik u helpen om het leren met ICT, het maken met ICT en het ervaren met ICT vorm te geven in uw onderwijs!

Laatste berichten

Van beheersing naar impact!

Voor sommige leerkrachten is de inzet van digitale devices een uitdaging en hierdoor worden de middelen dan vaak onvoldoende of niet ingezet. Dat is uiteraard zonde, want daarvoor schaft de school geen digitaal leermateriaal aan én bovenal levert deze inzet niet de leerresultaten die je wilt. In deze korte blog lees je over de fases van goed klassenmanagement en hoe je van de beheersingsfase naar de impactfase komt.   Onderzoek van de Universiteit Utrecht beschrijft drie verschillende fases van klassenmanagement (lees meer). De overlevingsfase spreekt voor zich. De leerkracht wordt overvallen door allerlei problemen die angst voor de inzet van digitale leermiddelen als gevolg kan hebben. Voor de stap naar de volgende fase is begeleiding en coaching nodig. In de beheersingsfase zitten leerkrachten die oplossingen weten te vinden voor problemen waar zij tegenaan lopen en zij proberen hiervoor verschillende strategieën […]

Lees verder