Blog

#Legoblokjeschallenge

Hoe is ICT in het onderwijs nog beter in te zetten? Met die vraag nam ik deel aan de inspiratiesessie van de PO Raad op donderdag 8 februari. Tijdens een diner hebben alle deelnemers vragen beantwoord welke kansen ICT het onderwijs biedt, wat de grootste struikelblokken zijn, wat je graag nog zou willen bereiken als alles mogelijk is en wat je daarvoor nodig hebt.  ICT biedt zoveel kansen om de leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen nauwgezet te kunnen volgen, maar vaak beschikken scholen wel over verschillende middelen, maar worden ze niet doelmatig ingezet. Wat kun je dan doen om de middelen doelmatig in te zetten? Gewoon doen! Wees creatief in je lessen, onderzoek je lesdoel en bedenk daar een weg naartoe bij.   Doelgericht werken met Lego Zelf ben ik een fan van het werken aan onderwijskundige doelen met […]

Lees verder