Onderwijsvernieuwingen en technologie

Onderwijs met ICT

Kennisnet over onderwijs en technologie

Welke keuzes worden gemaakt als het gaat over onderwijsvernieuwing en de rol van ICT in deze vernieuwingen? Op onder andere deze vraag geeft de publicatie 'Onderwijsvernieuwing met ICT' van Kenniset antwoord. Daar waar onze leerlingen thuis gebruik maken van smart speakers en smart watches worstelen scholen vaak nog met het aantal beschikbare devices, de kwaliteit van de webbased software of juist met het klassenmanagement dat achter de inzet van devices schuilgaat. 

 

In deze publicatie komen verschillende experts aan het woord in interviews, maar daarnaast werpt de auteur juist ook een blik op verschillende keuzes die scholen maken in hun onderwijsontwikkelingen en welke keuzes er juist te maken zijn. Daarbij onderscheidt hij verschillende domeinen waarin keuzes ten aanzien van onderwijsvernieuwing ingedeeld kunnen worden, namelijk: authentiek leren, flexibel leren, inzicht in leren en het analyseren van resultaten en in de inzet op vaardigheden.

Waar liggen de kansen dan voor een goede inzet van ICT in het onderwijs? Technologie wordt volgens Hattie op dit moment vaak additioneel gebruikt naast het lesprogramma, maar niet om het lesgeven echt te veranderen. Hattie geeft aan dat je pas echt indrukwekkende veranderingen in het onderwijs kun verwachten, als we technologie op zo'n manier in gaan zetten dat er sprake is van transformatie. De grootste kans voor het onderwijs ligt in de sociale kant van digitalisering, die in het onderwijs nog niet voldoende gebruikt wordt. Zo is er via online leeromgevingen als Edmodo of de  Google Classroom veel van en met elkaar te leren.

In het artikel worden meer mensen geïnterviewd, waaronder Pedro den Bruykere die zijn visie op authentiek leren geeft en Gert Biesta die aangeeft dat we leerlingen geen vaardigheden moeten aanleren als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen, maar juist als middel om kritisch om te gaan met deze maatschappelijke ontwikkelingen.

 

De gehele publicatie is te lezen op Kennisnet.

 

Geplaatst in Leestips.