Van beheersing naar impact!

Klassenmanagement - van beheersing naar impact

Voor sommige leerkrachten is de inzet van digitale devices een uitdaging en hierdoor worden de middelen dan vaak onvoldoende of niet ingezet. Dat is uiteraard zonde, want daarvoor schaft de school geen digitaal leermateriaal aan én bovenal levert deze inzet niet de leerresultaten die je wilt. In deze korte blog lees je over de fases van goed klassenmanagement en hoe je van de beheersingsfase naar de impactfase komt.

 

Onderzoek van de Universiteit Utrecht beschrijft drie verschillende fases van klassenmanagement (lees meer). De overlevingsfase spreekt voor zich. De leerkracht wordt overvallen door allerlei problemen die angst voor de inzet van digitale leermiddelen als gevolg kan hebben. Voor de stap naar de volgende fase is begeleiding en coaching nodig. In de beheersingsfase zitten leerkrachten die oplossingen weten te vinden voor problemen waar zij tegenaan lopen en zij proberen hiervoor verschillende strategieën uit. In de impactfase passen leerkrachten ict probleemloos toe in hun lessen én zorgen ze ervoor dat er met de middelen actief geleerd wordt.

Maar hoe kom je van beheersing tot impact? Het belangrijkste is om de routines in de klas op orde te hebben. Bedenk goed wat je van de leerlingen per fase in de opdracht verwacht en zorg dat deze routines ingeslepen gewoontes worden. Op organisatorisch gebied is de klassenmanagement vaak wel in orde, maar zorg ook voor didactische routines zoals:

  • Hoeveel adaptieve opdrachten maken de leerlingen?
  • Welke software is voor welke toepassing geschikt en welke keuzes maak je ten aanzien van de leerlingsoftware?
  • Wanneer controleer jij als leerkracht de voortgang van de leerlingen?
  • Wanneer vindt de vervolgactie naar aanleiding van jouw analyse plaats?
  • Bereid je lessen goed voor en waar vindt digitale verwerking een plaats in jouw les? Maak daarbij gebruik van het TPACK model.

Een goed voorbeeld is dat de leerkracht met het dashboard van de software kinderen tijdens het proces bijstuurt op hun leren. Zorg ervoor dat genoeg opdrachten gemaakt worden, directe feedback en begeleiding op het moment. Met directe feedback, goede begeleiding en het maken van voldoende adaptieve opdrachten zorg je voor verbetering in de leerresultaten (lees meer).

Richt je m.b.t. jouw klassenmanagement en ict niet alleen op het organisatorische gedeelte, maar juist op het didactische gedeelte. Zorg voor een gestroomlijnd en effectief leerproces en creëer daarmee de beste onderwijsleersituatie voor jouw leerlingen!

Geplaatst in Leestips.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *