Laatste berichten

Digitale tools en gegevensverwerking

Gebruik uitsluitend tools van partijen waarmee jouw stichting of school een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Dit is de belangrijkste boodschap van deze post, want weten jullie wat jullie verwerkers met de verzamelde gegevens doen, wanneer ze verwijderd worden én of ze doorverkocht mogen worden? Dit lijkt bij enkele platforms nog niet helder te zijn. Zorg dat jullie als bestuur, school, directie én leerkracht altijd een antwoord klaar hebben over de gegevensverwerking van jouw leerlingen.    Als school mag je vanuit de AVG gebruik maken van middelen die noodzakelijk zijn om het onderwijs vorm te kunnen geven. Het is dan wel vereist dat je afspraken maakt over hoe omgegaan wordt met de verzamelde gegevens. Hierover hebben partijen die betrokken zijn bij het onderwijs afspraken gemaakt, die te lezen zijn op privacyconventant.nl. Ook hebben deze partijen een model verwerkersovereenkomst gemaakt die zij gebruiken. […]

Lees verder