Maak een stopmotion video met een Ipad en Lego LearntoLearn!

Leren met ICT

Er is zoveel mogelijk met de digitale leermiddelen en de ontwikkelingen gaan in hoog tempo door. Er komen steeds meer digitale leermiddelen de klas in, maar welke keuzes worden gemaakt? Als leerkracht en bovenschools OICT-er ben ik dagelijks bezig om de mogelijkheden van digitale en technische leermiddelen optimaal en onderwijskundig te benutten.

Vanuit Menno Kolk – training en advies adviseer ik over het maken van de juiste keuzes over de aanschaf, de implementatie en de inzet van digitale leermiddelen. Tevens bied ik trainingen op maat aan die de leerkracht verder helpen in de dagelijkse praktijk.

In mijn dagelijks lesgeven maak ik veel gebruik van digitale leermiddelen. Op CBS de Flambouw, waar ik werkzaam ben, beschikken wij over een uitgebreid en zorgvuldig samengesteld leerlab. Dit leerlab richt zich op vaardigheden als samenwerken, samen denken en communiceren, problemen oplossen en uit een groot deel programmeren. Zo kunnen de kinderen op school aan de slag met de Lego leerlijn en kunnen leerlingen gebruik maken van materialen als de Cubetto, B-Bot, Lego WeDo2.0, Lego Mindstorms en Ozobots. Vanuit mijn praktijkervaringen met onder andere deze materialen, kan ik u helpen om het leren met ICT, het maken met ICT en het ervaren met ICT vorm te geven in uw onderwijs!

Laatste berichten

Sociaal emotioneel leren met technologie

  Het sociaal emotioneel leren van en met technologie Om succesvol te zijn in de huidige maatschappij en de maatschappij van de toekomst, is de ontwikkeling van 21e eeuws vaardigheden van groot belang. De vraag is nu hoe je deze 21e eeuws vaardigheden in de praktijk vorm kunt geven. Het World Economic Forum onderzocht samen met de Boston Consultancy Group de kansen, struikelblokken en de voorwaarden voor het aanleren van sociaal emotionele vaardigheden. Hiervoor is onderzoek gedaan in verschillende landen onder een groep van 2000 leerkrachten, ouders en ed-tech experts.   Waarom ik nu over dit stuk schrijf? Het model met betrekking tot 21e eeuws vaardigheden dat gehanteerd wordt in dit onderzoek integreert karaktereigenschappen in het leerproces. Deze aanvulling met karaktereigenschappen maakt het 21e eeuws leren nog completer en het sluit beter aan op mijn beeld van de rol van het onderwijs. […]

Lees verder