Maak een stopmotion video met een Ipad en Lego LearntoLearn!

Leren met ICT

Er is zoveel mogelijk met de digitale leermiddelen en de ontwikkelingen gaan in hoog tempo door. Er komen steeds meer digitale leermiddelen de klas in, maar welke keuzes worden gemaakt? Als leerkracht en bovenschools OICT-er ben ik dagelijks bezig om de mogelijkheden van digitale en technische leermiddelen optimaal en onderwijskundig te benutten.

Vanuit Menno Kolk – training en advies adviseer ik over het maken van de juiste keuzes over de aanschaf, de implementatie en de inzet van digitale leermiddelen. Tevens bied ik trainingen op maat aan die de leerkracht verder helpen in de dagelijkse praktijk.

In mijn dagelijks lesgeven maak ik veel gebruik van digitale leermiddelen. Op CBS de Flambouw, waar ik werkzaam ben, beschikken wij over een uitgebreid en zorgvuldig samengesteld leerlab. Dit leerlab richt zich op vaardigheden als samenwerken, samen denken en communiceren, problemen oplossen en uit een groot deel programmeren. Zo kunnen de kinderen op school aan de slag met de Lego leerlijn en kunnen leerlingen gebruik maken van materialen als de Cubetto, B-Bot, Lego WeDo2.0, Lego Mindstorms en Ozobots. Vanuit mijn praktijkervaringen met onder andere deze materialen, kan ik u helpen om het leren met ICT, het maken met ICT en het ervaren met ICT vorm te geven in uw onderwijs!

Laatste berichten

#Legoblokjeschallenge

Hoe is ICT in het onderwijs nog beter in te zetten? Met die vraag nam ik deel aan de inspiratiesessie van de PO Raad op donderdag 8 februari. Tijdens een diner hebben alle deelnemers vragen beantwoord welke kansen ICT het onderwijs biedt, wat de grootste struikelblokken zijn, wat je graag nog zou willen bereiken als alles mogelijk is en wat je daarvoor nodig hebt.  ICT biedt zoveel kansen om de leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen nauwgezet te kunnen volgen, maar vaak beschikken scholen wel over verschillende middelen, maar worden ze niet doelmatig ingezet. Wat kun je dan doen om de middelen doelmatig in te zetten? Gewoon doen! Wees creatief in je lessen, onderzoek je lesdoel en bedenk daar een weg naartoe bij.   Doelgericht werken met Lego Zelf ben ik een fan van het werken aan onderwijskundige doelen met […]

Lees verder